Formlerne

Startside
Aviation Calculation
MDR
Formlerne
Download
Foto Album
FS 2004
Links
Feedback

MORA Density Altitude Ground Speed Magnetic Heading WCA Magnetic Track Time to TOC Dist to PET Time to PET Min Glide Alt

General baggrund

Ethvert luftfartøj har forskellige performance data. Eksempelvis har en Piper Warrior en climb performance i 0 fod density altitude på 650 fod i minuttet, hvorimod en Piper Arrow stiger med 900 fod i minuttet i samme højde. Uanset hvilken flytype man har valgt forbliver formlen den samme, men de data som formlen benytter er data som er taget fra flyets Pilot operation handbook (POH) Her har jeg omsat graferne til lineære funktioner. Det betyder kort fortalt at enhver graf i et koordinatsystem har en tilsvarende ligning. Denne ligning ser grundlæggende sådan:
(f): y=ax+b

bullet

(f) står for "funktion"

bullet

y = y-aksen (den lodrette)

bullet

x = x-aksen (den vandrette)

bullet

a = hældningskoefficienten

bullet

b = grafens skæring med y-aksen

Climb performance PA 28-151F.eks. kan man sige om funktionen (f): y = 2x + 4 at den skær y-aksen i +4 og for hver enhed man bevæger sig til højre for grafen, skal man gå 2 enheder op for at støde ind i grafen igen. Nu når vi har en ligning kan vi finde y hvis vi kender x. Meget simpelt, hvis x = 3 ser ligningen således ud (f): y = 2*3 + 4. ergo y = 10

Nu er det bare sådan at de fleste performance data i POH'erne er konstrueret sådan at man tager udgangspunkt på y-aksen derefter går vandret ind til kurven og lodret ned til x-aksen for at finde svaret dér, ligesom på billedet th. Heller ikke alle grafer skær y-aksen, så vi skal konstruere en formel som tager udgangspunkt i x-aksen. For at formlen kan gøre det må vi lige lave lidt gymnastik med ligningen:

bullet

y = ax + b

bullet

y - b = ax         [+ b ryger over på den anden side og skifter fortegn]

bullet

y/a - b/a = x     [a ryger over. Bliver nævner i division på begge udtryk]

bullet

y/a + c = x       [- b/a er her skæring med x-aksen, som fra nu af bliver kaldet c]

Den nye funktion: x =    y     + c    Igen her har vi a som repræsentere
hældningskoefficienten
                                   a              og c er skæringspunktet med x-aksen.

Det er vist blevet tid til et praktisk eksempel. Billedet oven over viser climb performance for en Piper Warrior (PA28-151) Vi ser at den climber med 650 fod/min i 0 fod og jo højre vi stiger des mindre bliver vores climb performance. I 15000 fod er rate of climb reduceret til 0! c = 650 (nemt nok) a = -23,07 (15000/650) Hvorfor minus 23,07, jo fordi; står man på grafen og går en enhed til højre, skal man gå 23,07 enheder NED for at støde ind i grafen igen. NED = minus! Denne ligning ser således ud:

bullet

x =      y        + 650
       -23,07

Test følgende: Density altitude = 8000 fod. Hvad bliver rate of climb?

bullet

x =   8000     +650
       -23,07

bullet

x = 303,23 fod i minuttet

Et hurtigt kik på billedet ovenover ser du at det passer jo meget godt. Har man kun grafen til rådighed ville det være lidt svært at vurdere hvor meget over 300 resultatet er, men som du ser er det ret præcist.

Det var en kort gennemgang af hvordan jeg har omsat POH'ens grafer til ligninger (formler) som kan bruges i regnearket. Hvis du stadig er med, kommer her en mere detaljeret gennemgang af de forskellige formler der ligger i programmet.

Driftflyveplanens formler.

Her kommer så en gennemgang af celle-formler som jeg har lavet.

bullet

MORA

bullet

Density Altitude

bullet

Ground speed

bullet

Magnetic Heading

bullet

Wind Correction Angle

bullet

Magnetic Track

bullet

Time to "Top of climb"

bullet

Distance to point of equal time

bullet

Time to point of equal time

bullet

Minimum glide Altitude

Dette Websted blev sidst opdateret 14. March 2006