Ground Speed

Alle forkortelserne der er brugt på denne side har hver sin farvekode og de er brugt hele vejen ned, så de bliver lettere at adskilde fra hinanden.

Startside
Aviation Calculation
MDR
Formlerne
Download
Foto Album
FS 2004
Links
Feedback

Teoretisk baggrundsviden

Ground Speed (GS) er kort fortalt et flys hastighed i forhold til jordens overflade. Et fly har også en hastighed i forhold til den luft der omgiver flyet. Den bliver kaldt True Air Speed (TAS). Med andre ord, et fly bevæger sig i en luftmasse. Når det er vindstille står denne luftmasse stille i forhold til jorden nedenunder. Flyet "ved" ikke om jorden nedenunder bevæger sig i forhold til flyet. Hvis man flyver med en TAS på 60 Knob (Kts) lige op mod vinden, og vinden også blæser med 60 Kts, så står man stille. D.v.s. GS = 0. Hvis man vender 180° og flyver med vinden, opnår man en GS på 120 Kts. Det er en fordel her hvis man skal nå noget!

Wind Component

Denne forskel mellem TAS og GS kaldes for Wind Component (WC) En negativ WC indikere modvind og en positiv WC er medvind. GS = TAS + WC. Som omtalt fra forrige kapitel vil en modvind på 60 Kts give en WC på -60 Kts. Hvis vinden kommer fra siden bliver WC 0. Retningen man bevæger sig i forhold til jordens overflade kaldes for True Track (TT) Måden man regner WC ud er ved at sige: Cosinus til vinklen mellem vindens retning (WIND) og TT gange med vindens hastighed (VEL). D.v.s. WC = COS (WIND - TT) * VEL

Grader og Radianer

De fleste lommeregnere der kan regne med Sinus og Cosinus har ordet "DEG" trykt i displayet. Det betyder at lommeregneren regner alle vinkler som Grader. Taster du SIN til 30 får man 0,5! Ved tryk på knappen "DRG" skifter ordet i displayet til "RAD". Nu betragter den alle vinkler som Radianer og tager man nu SIN til 30, får man noget man ikke kan bruge til noget! Problemet er nu at Excel regner i Radianer. Men fortvivl ikke, vi ganger da bare vinklerne med PI og divider med 180 inden vi siger Sinus eller Cosinus så får vi det rigtige resultat.
D.v.s. WC = COS ((WIND - TT) * PI / 180) * VEL
Husk hvis du vil efterprøve det på lommeregneren skal du skifte til RAD

Wind Correction Angle (WCA)

Nu vil jeg lige give en kort forklaring på WCA. En mere dybere forklaring på WCA finder du i oversigten over formlerne. Når vinden kommer fra siden vil den skubbe os væk fra vores linie (TT) som vi har tænkt os at følge, hvis ikke vi gør noget. D.v.s. vi sigter efter at ramme Århus men ender op i Skagen. Det er sjovt at flyve langt og længe, men hvad vil passagererne ikke tænke! Hvis vi derimod sigter efter Esbjerg og ender op i Århus, så bliver alle glade! WCA er den vinkel der går fra TT til en retning kaldet True Heading (TH) som er en slags sigtelinie.

Effective True Air Speed

I afsnittet Wind Component fandt vi ud af at GS = TAS + WC. Det er også rigtigt når bare WCA er mellem -10° og +10°. Er WCA større end +10° eller mindre end -10°, skal vi udregne en ny TAS kaldet Effective True Air Speed (ETAS) Forklaringen lyder på jo større vinklen bliver mellem TT og TH des mere energi skal der bruges til at holde ens sigtelinie (Heading) det medføre et tab af TAS. WCA fra -10° til +10° har kun en ringe indflydelse, så det ser vi bort fra, men kommer WCA over +10° eller under -10° begynder TAS at falde. Udregningen er TAS * COS (WCA). Husk at Excel regner med Radianer så formlen bliver ETAS = TAS * COS ( WCA * PI / 180)

Ground Speed Formel

GS =
AFRUND(HVIS(ELLER(WCA>=10;WCA<=-10);COS(WCA*PI/180)*TAS;TAS)-(VEL*(COS((WIND-TT)*PI/180)));0)

Eksempel

bullet

TAS = 120 Kts.

bullet

WIND/VEL = 240°/50 Kts.

bullet

WC = COS (240° - 270°) * 50 Kts.

bullet

WCA = -12°

bullet

ETAS : 120 Kts. * COS ( -12° * PI / 180 ) = 117,38 Kts.

bullet

TT = 270°

bullet

TH : 270 Kts. + (-12°) = 258°

GS = AFRUND ( COS ( -12 * PI / 180 ) * 120     -     50 * COS ( ( 240 - 270 ) * PI / 180 ) ) ) ; 0 )

Ground Speed = 74 Kts.

Dette eksempel havde en WCA der var mindre end -10, derfor regner formlen med ETAS!

MORA Density Altitude Ground Speed Magnetic Heading WCA Magnetic Track Time to TOC Dist to PET Time to PET Min Glide Alt

 Dette sted blev sidst opdateret 14. March 2006