Magnetic Heading

Alle forkortelserne der er brugt på denne side har hver sin farvekode og de er brugt hele vejen ned, så de bliver lettere at adskilde fra hinanden.

Startside
Aviation Calculation
MDR
Formlerne
Download
Foto Album
FS 2004
Links
Feedback

Teoretisk baggrundsviden

Magnetic Heading (MH) er den retning som flyets næse peger relaterende til Magnetisk Nord. Der findes rigtig mange af disse retninger og forkortelser. Lige for at danne sig et overblik dem, kommer her et skema:

Forklaring på skemaet til højre

bullet

Track er den retning flyet bevæger sig i forhold til jordens overflade. (Track måles i grader fra 0° til 360°)

bullet

Heading er den retning som flyets næse peger. (Heading måles i grader fra 0° til 360°)

bullet

Wind Correction Angle er forskellen mellem Track og Heading. WCA med negativ fortegn betyder at Heading ligger til venstre for Track og omvendt.

bullet

Compas står for kompas nord. Nålen på et kompas peger altid i retningen af kompas nord.

bullet

Deviation er en fejlværdi som et kompas er under indflydelse af. Hvert enkel kompas har sine egne fejl.

bullet

 Magnetic står for magnetisk nord. Denne pol er beliggende et stykke væk fra den geografiske nordpol.

bullet

Variation er den misvisning der ligger mellem den magnetiske- og geografiske nordpol.

bullet

True står for den geografiske nordpol. Trækker man en linie på et landkort, refereres til "True Nord".

Tre forskellige Nord-retninger

Før en flyvning påbegyndes må vi finde ud af hvilken retning vi skal holde for at nå frem til destinationen. En linie trækkes på et kort fra A til B og retningen måles ud i forhold til kortes længde- og brede grader. Denne retning kaldes for True Track (TT) og refererer til True nord. På tegningen til højre kommer vinden fra venstre side. Vi skal derfor holde en Heading der ligger til venstre fra vores TT for at blive på linien. Denne nye retning kaldes for True Heading (TH) og er på 080°. Misvisningen (Variation) er på 20° vest eller -20. I følge skemaet op til højre skal vi gå imod pilens retning for at gå fra TH til MH. Dette gøres ved at vende fortegnet på Variation til + 20, så MH bliver 100°. For at finde CH bruger vi samme metode. Deviation er +10 som bliver til -10 så vi kommer frem til en CH på 090°.

To problemer med plus og minus

Aviation Calculation regner Magnetic Heading ud ved at sige: MH = MT + WCA. Hvis MT er 005° og WCA er -10°, bliver formlen MH = 005 + (-10). Resultatet bliver -5. Det rigtige resultat skal jo blive 355, så i dette tilfælde skal formlen hedde: MH = (360 - MT) + WCA.
Hvis MT er 355° og WCA er +10°, bliver formlen MH = 355 + 10. Resultatet bliver 365. Det rigtige resultat skal jo blive 5, så i dette tilfælde skal formlen hedde: MH = (MT - 360) + WCA.

Magnetic Heading formel

MH = HVIS (MT + WCA <= 0; (360 - MT) + WCA; HVIS (MT + WCA > 360; (MT - 360) + WCA; MT + WCA))

MORA Density Altitude Ground Speed Magnetic Heading WCA Magnetic Track Time to TOC Dist to PET Time to PET Min Glide Alt

 Dette sted blev sidst opdateret 14. March 2006