Magnetic Track

Alle forkortelserne der er brugt på denne side har hver sin farvekode og de er brugt hele vejen ned, så de bliver lettere at adskilde fra hinanden.

Startside
Aviation Calculation
MDR
Formlerne
Download
Foto Album
FS 2004
Links
Feedback

Teoretisk baggrundsviden

Magnetic Track (MT) er den retning som flyet bevæger sig relaterende til Magnetisk Nord. Der findes rigtig mange af disse retninger og forkortelser. Lige for at danne sig et overblik dem, kommer her et skema:

Forklaring på skemaet til højre

bullet

Track er den retning flyet bevæger sig i forhold til jordens overflade. (Track måles i grader fra 0° til 360°)

bullet

Heading er den retning som flyets næse peger. (Heading måles i grader fra 0° til 360°)

bullet

Wind Correction Angle er forskellen mellem Track og Heading. WCA med negativ fortegn betyder at Heading ligger til venstre for Track og omvendt.

bullet

Compas står for kompas nord. Nålen på et kompas peger altid i retningen af kompas nord.

bullet

Deviation er en fejlværdi som et kompas er under indflydelse af. Hvert enkel kompas har sine egne fejl.

bullet

 Magnetic står for magnetisk nord. Denne pol er beliggende et stykke væk fra den geografiske nordpol.

bullet

Variation er den misvisning der ligger mellem den magnetiske- og geografiske nordpol.

bullet

True står for den geografiske nordpol. Trækker man en linie på et landkort, refereres til "True Nord".

Tre forskellige Nord-retninger

Før en flyvning påbegyndes må vi finde ud af hvilken retning vi skal holde for at nå frem til destinationen. En linie trækkes på et kort fra A til B og retningen måles ud i forhold til kortes længde- og brede grader. Denne retning kaldes for True Track (TT) og refererer til True nord. På tegningen til højre ses et TT på 80°. Forskellen imellem TT og MT er misvisningen (Variation), som er på 20° vest eller -20. I følge skemaet op til højre skal vi gå imod pilens retning for at gå fra TT til MT. Dette gøres ved at vende fortegnet på Variation til + 20, så MT bliver 100°. For at finde CT bruger vi samme metode. Deviation er +10 som bliver til -10 så vi kommer frem til en CT på 090°.

To problemer med plus og minus

Aviation Calculation regner Magnetic Track ud ved at sige: MT = TT - Variation. Hvis TT er 005° og Variation er +10°, bliver formlen TT = 005 - (+10). Resultatet bliver -5. Det rigtige resultat skal jo blive 355, så i dette tilfælde skal formlen hedde: TT = (360 + TT) - Variation.
Hvis TT er 355° og Variation er -10°, bliver formlen TT = 355 - (-10). Resultatet bliver 365. Det rigtige resultat skal jo blive 5, så i dette tilfælde skal formlen hedde: MT = (TT - 360) - Variation.

Magnetic Track formel

MT=HVIS (TT - Variation <= 0; (360+TT) - Variation;HVIS (TT - Variation > 360; (TT - 360) - Variation; TT - Variation))

MORA Density Altitude Ground Speed Magnetic Heading WCA Magnetic Track Time to TOC Dist to PET Time to PET Min Glide Alt

 Dette sted blev sidst opdateret 14. March 2006