Time to TOC

Startside
Aviation Calculation
MDR
Formlerne
Download
Foto Album
FS 2004
Links
Feedback

Time to Top of Climb (TOC)

Eller på Dansk: Tiden der går fra flyet starter på banen, til det er nået march-højden. Ved planlægning af en flyvning, angiver man en række punkter, som man har tænkt sig at følge, kaldet rapporteringspunkter. I Aviation Calculation kan man angive 11 rapporteringspunkter fra afgangslufthavnen til ankomstlufthavnen og 2 punkter fra ankomstlufthavnen til den alternative lufthavn. Ved udregning af flyveplanen bliver TOC indsat som et selvstændigt rapporteringspunkt, så der derved bliver 12 punkter til ankomstlufthavnen og 3 punkter til alternativlufthavnen.

Placering af TOC

Når TOC er regnet ud, kender vi tiden til TOC. Da vi holder den samme indikeret hastighed, kaldet "Best rate of climb (Vy)", kan vi udregne distancen ved hjælp af formlen: D = Sixty faktor * Tiden. Hvis denne distance til TOC er mindre end distancen til første rapporteringspunkt, bliver TOC indsat før første rapporteringspunkt, så punkterne på flyveplanen hedder: TOC - Punkt 1 - Punkt 2 - Punkt 3 o.s.v. Er distancen til TOC større end distancen til første rapporteringspunkt, bliver TOC indsat efter: Punkt 1 - TOC - Punkt 2 - Punkt 3 o.s.v.

            

Rate of climb

Tiden til TOC bliver udregnet på baggrund af hvor meget det aktuelle fly stiger i minuttet (Rate of climb). Som allerede forklaret på siden "Formlerne", har hver flytype en præstationskurve som baseres på Density Altitude. En Piper Warrior stiger for eksempel med 650'/minuttet i 0' Density Altitude, som bliver reduceret til 300'/minuttet i 8000' Density Altitude. Skal vi f.eks. stige til 9000' kan vi hverken bruge Rate of climb i 0' eller i 9000'. Derimod finder vi rate of climb i 2/3 højde af march højden (Her = 6000'). Da kurven er baseret på Density Altitude skal vi først finde Density Altitude i march højden, derefter tag 2/3 af denne. Nu finder vi rate of climb i denne højde og bruger denne rate of climb i udregningen af tiden til TOC. Eks.: Vi starter i 0' Density Altitude og skal stige til 9000' Density Altitude. 2/3 af 9000' er 6000'. Rate of climb her er 389'/minuttet. Tiden til TOC: 9000' / 389 = ca. 23 minutter.

Transition Altitude

Endnu et lille problem som vi skal tage højde for. Transition Altitude er en fastsat højde hvor man skifter sin højdemåler indstilling fra trykket ved havoverfladen (QNH) til 1013 (QNE). Herefter omtales ens flyvehøjde som flyveniveau eller Flight Level (FL). Står der 6000' på højdemåleren og den er indstillet på QNE, flyver man i FL060. Er den indstillet på QNH, flyver man i 6000'. Take it or leave it!. FL060 er her vores Pressure Altitude. Forskellen imellem højde og Flight Levels er +30' pr 1 hPa under 1013 hPa. Eksempel: Vi flyver i 6000'. Højdemåleren er indstillet efter QNH = 993 hPa. Vi skifter til QNE og nu flyver vi i (6000' + (1013hPa - 993hPa) * 30') = 6600' som omtales FL066. For ikke at få en unøjagtighed fra denne difference, må vi konvertere vores march højde, så den refererer til det lokale tryk ved havoverfladen (QNH), hvis vores march højde ligger over Transition Altitude, fordi lufthavnens højde over havoverfladen altid er relaterende til QNH.

Departure Elevation

Den sidste ting vi skal tage højde for er lufthavnens egen højde over havets overflade (Departure Elevation) Starter vi f.eks. fra en lufthavn som ligger i 5000' og vi skal stige til 6000', må vi selvfølgelig udregne tiden til TOC som en stigning til 1000', men vores rate of climb skal tages i 2/3 af 1000' + 5000' = 5666'. I dette eksempel antager vi at temperaturen er standart. Rate of climb i 5666' er 404'/minuttet. D.v.s. tiden til TOC er 1000 / 404 = ca. 2 min og 30 sek.

Opsummering

Denne formel beregner tiden til det punkt hvor vi når vores march højde kaldet TOC. Derefter bliver distancen til TOC udregnet. Er denne distance mindre end distancen til første rapporteringspunkt bliver TOC indsat før første rapporteringspunkt, ellers efter første rapporteringspunkt. Dette gøres ved at outputtet fra formlen bliver tomt (ingenting) De andre formler i arket finder herefter ud af om TOC befinder sig før eller efter første rapporteringspunkt, ved at se om cellen indeholder en tid eller om cellen er tom.

Time to Top Of Climb formel

Forkortelser:
bullet

March højden                                         = ALT

bullet

Transition Altitude                                   = T.Alt

bullet

Departure Elevation                                 = Dep.Elev

bullet

Tryk korrektionen (30 * (1013 - QNH))       = T.Kor

bullet

Density Altitude                                      = D.Alt

bullet

Y-Hældningskoefficienten på rate of climb = YG R/C

bullet

Skærring med X-akse på rate of climb       = X R/C

bullet

Sixty factor (Ground speed / 60)               = SF

bullet

Distancen til første rapporteringspunkt       = D.Acc

Først en grafisk opstilling af formlen:

ELLERS "" Ingenting

Grunden til at resultatet divideres med 1440 er et krav fra Excel så tiden kan vises i formatet tt:mm!

Celleformel

Time to TOC= HVIS(HVIS(ALT>T.Alt;ALT-Dep.Elev-(30*(1013-QNH));ALT-Dep.Elev)/(((D.Alt-Dep.Elev)*2/3+Dep.Elev)/YG R/C+X R/C)*GS/60<D.Acc;AFRUND(HVIS(ALT>T.Alt;ALT-Dep.Elev-(30*(1013-QNH));ALT-Dep.Elev)/(((D.Alt-Dep.Elev)*2/3+Dep.Elev)/YG R/C+X R/C);0)/1440;"")

Eksempel

Data:
bullet

March højden                                         = 10000'

bullet

Transition Altitude                                   = 8000'

bullet

Departure Elevation                                 = 3600'

bullet

Tryk korrektionen (30 * (1013 - 993))         = 600

bullet

Density Altitude  (-2°C i 10000')                = 11070'

bullet

Y-Hældningskoefficienten på rate of climb = -23

bullet

Skærring med X-akse på rate of climb       = 650

bullet

Sixty factor (90 / 60)                                = 1,5

bullet

Distancen til første rapporteringspunkt       = 35 NM

MORA Density Altitude Ground Speed Magnetic Heading WCA Magnetic Track Time to TOC Dist to PET Time to PET Min Glide Alt

 Dette sted blev sidst opdateret 14. March 2006