WCA

Startside
Aviation Calculation
MDR
Formlerne
Download
Foto Album
FS 2004
Links
Feedback

Wind Correction Angle

Ved en flyvning fra punkt A til B, starter man med at finde retningen, ved at trække en streg, i et kort fra A til B. Denne linie kalder vi for True Track (TT). Som beskrevet i formelen Magnetic Heading kan vi regne denne retning ud i forhold til magnetisk- og kompasnord. I vindstille vejr kan vi flyve denne retning og nå frem til vores mål B, uden problemer. Blæser det fra siden, bliver vi "skubbet" til siden af vinden og flyet vil drive væk fra den planlagte rute. Ved at ændre vores "sigtepunkt" (Heading) op imod vinden, kan vi kompensere for denne drift. Vinklen mellem vores Track og Heading kaldes for Wind Correction Angle. Vinklen som går fra Heading til Track kaldes for "Drift Angle". Det er bare WCA med modsat fortegn så den har ikke nogen praktisk betydning. Når vinden kommer ind fra venstre, har WCA negativ fortegn og omvendt.

X-Wind Component (XWC)

For at regne WCA ud skal formlen blandt andet bruge en Sidevindkomponent (XWC), som er et udtryk for hvor meget af vindens hastighed der påvirker flyet fra siden. På billedet til højre ses en vindvektor, der ligger 30° til højre for vores Track. Længden af denne vektor, er et udtryk for hvor kraftigt vinden blæser. Vindvektoren splittes op i en Sidevindkomponent og en Vindkomponent. Vi ser at den grå lodrette linie går ned på bundlinien og deler denne i to lige stykker. Det betyder at halvdelen af vindvektoren påvirker flyet fra siden. D.v.s. hvis vinden blæser med 20 Kts. bliver flyet påvirket med 10 Kts. fra siden. Vindkomponenten er beskrevet i formlen Ground Speed.
 

bulletXWC = SIN (WIND - TT) * Vindens hastighed (VEL)

("WIND" er den retning som vinden kommer fra. I dette tilfælde 30°)

Grader og Radianer

De fleste lommeregnere der kan regne med Sinus og Cosinus har ordet "DEG" trykt i displayet. Det betyder at lommeregneren regner alle vinkler som Grader. Taster du SIN til 30 får man 0,5! Ved tryk på knappen "DRG" skifter ordet i displayet til "RAD". Nu betragter den alle vinkler som Radianer og tager man nu SIN til 30, får man noget man ikke kan bruge til noget! Problemet er nu at Excel regner i Radianer. Men fortvivl ikke, vi ganger da bare vinklerne med PI og divider med 180 inden vi siger Sinus eller Cosinus så får vi det rigtige resultat.
D.v.s. XWC = SIN ((WIND - TT) * PI / 180) * Vindens hastighed (VEL)
Husk hvis du vil efterprøve det på lommeregneren skal du skifte til RAD

Hastighedens indflydelse

Jo hurtigere man flyver des mindre bliver flyet påvirket af vinden fra siden og omvendt. Det er p.g.a. forholdet mellem distance og tid. Hvis vi forestiller os to fly som bevæger sig fra punkt A til B. Det ene med en hastighed på 60 Kts. og det andet med 120 Kts. Det første fly skal bruge dobbelt så lang tid til at komme til punkt B end det andet fly. Det betyder at det første fly er under indflydelse af sidevinden i dobbelt så lang tid. Derved vil det også drive dobbelt så langt væk fra ruten, hvis der ikke blev lagt en WCA ind. Derfor skal det have en større WCA end det andet.
WCA benytter dette forhold ved at benytte Sixty factor af True Airspeed (TAS)

Formlen Wind Correction Angle

Wind Correction Angle (WCA) =   X-Wind Component (XWC
                                                        Sixty Factor (S)

WCA  =  VEL  *  (SIN  ((WIND - TT)  *  PI  /  180))
                               TAS  /  60

Celle formel = AFRUND(VEL*(SIN((WIND-TT)*PI/180))/(TAS/60);0)

Eksempel

Data:

WIND/VEL = 350/20
TAS = 120
TT = 020°

WCA   =      20 * (SIN ((350 - 20) * PI / 180))
                               120 / 60

WCA   =      -5  

MORA Density Altitude Ground Speed Magnetic Heading WCA Magnetic Track Time to TOC Dist to PET Time to PET Min Glide Alt

 Dette sted blev sidst opdateret 14. March 2006